על החברה

מרכז הקונגרסים הינו בבעלות חברת מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה, אשר הינה בבעלות משותפת של חברת גב ים (50.1%), המנהלת את חברת מת"ם, והחברה הכלכלית לחיפה (49.9%), אשר בבעלות עיריית חיפה.